மமக வழக்கறிஞர் அணி செயலாளர் நியமனம்

2310 Views
மமக வழக்கறிஞர் அணி செயலாளர் நியமனம்
mmk
மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் மாநில வழக்கறிஞர் அணி செயலாளராக வழக்கறிஞர் எம். ஜைனுல் ஆபிதீன் அவர்கள் நியமிக்கப்படுகிறார்கள்.
– மமக தலைமையகம்
Leave a Reply