மனிதநேய மக்கள் கட்சி சிவகங்கை மாவட்ட நிர்வாகிகள் நியமனம்.

மனிதநேய மக்கள் கட்சி சிவகங்கை மாவட்ட நிர்வாகிகள் நியமனம்.
MMK-Kodi
மாவட்ட செயலாளர் .,
M.கமருல் ஜமான்,
 
மாவட்ட பொருளாளர் ..,
J.முகமது ஷகிகுல் பர்கி B.B.A.,
 
மாவட்ட துணை செயலாளர்கள்…,
1),S.மஜித்,
 
2), V.M.S.ஜலால் முகம்மது ,
 
3), S.M.ஜான் முகம்மது B.A
Leave a Reply